ACI Sweden är en del av ACI – The Financial Markets Association. Vår organisation arbetar med att stödja valuta- och räntehandeln i Sverige.

ACI, Association Cambiste Internationale bildades i Frankrike 1955 efter initiativ av  Maurice Plaquet, då verksam på den franska affärsbanken Credit Lyonnais. På det första mötet i Paris träffades  franska och engelska handlare  och diskuterade hur valutahandeln skulle kunna understödja den ökande världshandeln som växt fram under efterkrigstiden. Det beslöts därför att bilda lokala ”Forex-klubbar” i västeuropas industriländer. Den första föreningen bildades i Frankrike.  Samma år bildades också klubbar i Belgien, Holland, Sverige och Norge.

ACI Sweden bildades redan det första året, 1955, och hör därmed till en av de  äldsta lokala klubbarna.

Under årens lopp har många nationella föreningar bildats. Tillströmningen av nya föreningar kommer numera främst från utvecklingsländerna. Idag finns lokala klubbar etablerade i 66 länder, representerande fyra världsdelar, med ett totalt medlemmsantal om 13000.  1996 beslöts om namnändring till det mer tidsenliga ACI  The Financial Markets Association. Klubben har sitt secretariat och säte  i Paris.  Representanter från medlemsländerna bildar ACI Council som väljer sin styrelse i samband med den årliga internationella kongressen. ACI Council utser även representanter till de fyra ACI Working Groups:

 • ACI Board of Education (BoE)
  Ansvarar för utveckling och uppdatering av skräddarsydda utbildningar för medlemmarna. Kursprogrammet omfattar ACI Dealing Simulation Course,  ACI Settlement Certificate,  ACI Dealing Certificate samt  ACI Diploma. Detta arbete sker i samarbete med Frankfurt School of Economics. Ett antal utbildningsinstitut är ackrediterade för det praktiska genomförandet. Mer om utbildningarna finns under fliken Utbildning.
 • Committée for Professionalism (CfP)
  Arbetar i nära samarbete med branchorganisationer, myndigheter och universitet. Detta i syfte för att understödja en gemensam marknadsstandard, etik, moral samt rådgivning till finansiella institutioner. CfP ansvarar fortlöpande för uppdateringen av The Model Code.
 • ACI Euribor
  Bildades i samband med Eurons införande år 2000. Gruppen arbetar företrädesvis med European Central Bank i frågor rörande funktionaliteten och räntebildningen på den korta räntemarknaden.
 • ACI Foreign Exchange Comittee (ACIFXC)
  Bildades 2011. Denna grupp har till syfte att följa utvecklingen på den professionella FX-marknaden. Den har mandat att vid behov i media uttala sig för ACI´s räkning  rörande branchrelaterade frågor på valutamarknaden.  Sammansättningen i kommiten består av affärsbanksrepresentanter, e-handelsdistributörer samt företagssektorn. Ericsson är för närvarande en av representanterna.

ACI Sweden är en av fem länder som bildade ”Forex-klubbar” redan det första året 1955, och hör därmed till en av de äldsta lokala klubbarna. Valutahandeln i Sverige har en lång och stark tradition. De svenska bankerna spelar en framträdande roll internationellt samt bidrar till en god likviditet i marknadsplatsen detta via en professionell och kunnig kår av valuta- och räntehandlare. Klubben har c:a 380 medlemmar representerande affärsbanker verksamma i Sverige samt Sveriges Riksbank. ACI Sweden har som mål att vara ett forum för valuta och räntehandel, erbjuda utbildning till sina medlemmar samt att bygga nätverk inom branchen.

Mer information om ACI – The Finacial Markets Accociation finns på aciforex.org.