29/05/2017

Nyhetsbrev Maj 2017

Kära medlem i ACI Sweden

Stort tack till alla er medlemmar som deltog på årsmötet den 6 april. Det var kul att så många hade möjlighet att komma. Kerstin af Jochnick från Riksbanken talade om det ekonomiska läget och penningpolitiska utmaningar. Därefter blev det sedvanligt årsmöte efterföljt av en god middag tillsammans.

BIS FX Global Code

Idag lanseras BIS nya FX Global Code. Det vill säga den nya uppförandekoden för aktörer på valutamarknaden. Koden är uppbyggd kring sex olika principer om etik, styrning, informationsdelning, exekvering, riskhantering och regelefterlevnad samt avveckling. Styrelsen i ACI Sweden välkomnar denna nya kod och ställer sig bakom den tillsammans med ACI International.

Det är frivilligt att åta sig att följa koden. Men de banker som är representerade i ACI Sweden’s styrelse har alla uppgett att de avser att skriva under ett ”statement of commitment” inom de närmaste 12 månaderna vilket innebär att vi förväntas agera i enlighet med koden. ACI Sweden vill därför uppmuntra alla medlemmar att utbilda sig i uppförandekoden.

ACI International som aktivt deltagit i arbetet med att ta fram koden har lanserat en gratis app där all information om koden finns. ACI international jobbar också på att ta fram ett utbildningsunderlag så att det blir möjligt för alla medlemmar att göra en digital utbildning och därmed certifiera sig.

Profit & Loss konferens 14 september

Boka den 14 september i din kalender redan idag. Profit & Loss ordnare i samarbete med ACI Sweden en heldagskonferens med spännande ämnen. Agendan kommer så snart den är spikad.

Utbildning

I september ordnar ACI Sweden i samarbete med Bloomberg en Optionskväll för intresserade medlemmar, cirka 10 personer får ett tillfälle att träna optionshandel. Kontakta din lokala representant för ACI Sweden om du vill delta.

Som vanligt går det bra att ta ACI Dealing Certificate via nätet. För mer information, kring utbildningar, kontakta gärna utbildningsansvarig Håkan Larsson.

Sommaren närmar sig med stormsteg och nu har äntligen våren gett sig till känna. Vi ses igen i slutet av augusti när det är dags för det årliga sommarminglet!

 

Trevlig sommar

 

Lena Strömberg och Eirik Öye

Sekreterare och kommunikationsansvarig

Relaterade nyheter