Välkommen till ACI Sweden

– branschorganisationen för valuta- och räntehandel


Om ACI Sweden

ACI Sweden är en branschorganistaion som arbetar med att stödja valuta- och räntehandeln i Sverige.

Valutahandeln i Sverige har en lång och stark tradition där de svenska bankerna spelat en framträdande roll i utvecklingen av den internationella valuta och räntemarknaden. Föreningen har idag ca 380 medlemmar representerande affärsbanker verksamma i Sverige samt Sveriges Riksbank.  ACI Sweden har som mål att vara ett forum för valuta och räntehandel, erbjuda utbildning till sina medlemmar samt att bygga nätverk inom branschen.

Läs mer »


Senaste nyheter